Vilnius IYMC Premio Scarlatti, Vilniaus Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas Premio Scarlatti, Scarlatti Award- MUSICA VITALE

Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award

 

The Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award is organised by
the Musica Vitale cultural association.
The Competition will be held from 18 to 22 June 2020, at the Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatoire.
The Awards Ceremony and the Main Prizewinners’ Concert will be held on 22 June 2020 in
the Great Renaissance Hall of the National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania.

The Competition is open to Classical music ensembles and performers up to 28 years old,
and it is made up of the following sections:
Piano - Guitar - Voice - Piano and Chamber Music Ensembles.

 

Vilniaus Tarptautinį jaunimo muzikos konkursą Premio Scarlatti
organizuoja, VšĮ Musica Vitale.
Konkurso globėjas - Vilniaus miesto savivaldybė.

Konkurso perklausos vyks 2020 / 06/ 18–22 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje.
Konkurso u
zdarymas, laureatų apdovanojimas ir koncertas, vyks
Valdovų Rūmuose, Did
ziojoje Renesansinėje salėje, 2020 / 06 / 22.

Konkurse gali dalyvauti klasikinės muzikos atlikėjai ir ansambliai iki 28 metų,
Fortepijono - Gitaros - Solinio Dainavimo - Fortepijoninių ir Kamerinių Ansamblių kategorijose.

DALYVIO ANKETA / APPLICATION FORM
NUOSTATAI
REGULATIONS


Preliminary schedule / Preliminarus kalendorius