Vilnius IYMC Premio Scarlatti, Vilniaus Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas Premio Scarlatti, Scarlatti Award- MUSICA VITALE

Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award

 

🔴 Postponement of 5th Vilnius IYMC – Premio Scarlatti 🔴
Dear Competition friends and supporters!
In the light of the global Covid-19 pandemic and the related personal safety issues, we regret to announce that the 5th edition of the competition scheduled for 18th – 22nd June this year
has been postponed and will take place on October 2020 from 22nd to 28th.
The Organizing committee has also decided to extend the period for applying to the competition to 27th September 2020.
Preparation of the Competition takes place over the course of a full year and although it has not been easy to make this decision,
our team believes that the safety of the working staff, the audience and the candidates are our top-notch priority.
We will be contacting candidates who have already registered for the Competition very shortly. Soon the new Schedule will be able in our website and Facebook page.

With the Best wishes, we look forward to welcoming you on October 2020!
The Vilnius International Youth Music Competition Team

The Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award is organised by the Musica Vitale cultural association.
The Competition will be held from 22 to 28 October 2020, at the Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatoire and Adomas Mickevičius Public Library.
 
The Awards Ceremony and the Main Prizewinners’ Concert will be held on 28 October 2020 in
the Great Renaissance Hall of the National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania.

The Competition is open to Classical music ensembles and performers up to 28 years old, and it is made up of the following sections:
Piano - Guitar - Voice - Piano and Chamber Music Ensembles.

 

🔴 Mieli konkurso dalyviai 🔴
Atsi×velgdami į pasaulinę Covid-19 pandemiją ir su tuo susijusius asmeninės saugos klausimus, apgailestaudami pranešame,
kad esame priversti keisti konkurso datas iš šių metų bir×elio 18–22 d. į 2020 m. spalio mėn. 22–28 d.
Organizacinis komitetas taip pat nusprendė pratęsti konkurso dalyvių registracijos laikotarpį iki 2020 m. rugsėjo 27 d.
Konkurso parengiamieji darbai vyksta visus metus, ir nors priimti šį sprendimą nebuvo lengva,
mūsų komandai pagrindinis prioritetas yra konkurso dalyvių, publikos, vertinimo komisijos ir dirbančio personalo saugumas.
Artimiausiu metu susisieksime su dalyviais, kurie jau yra u×siregistravę konkurse. Naują konkurso perklausų tvarkaraštį greitu metu rasite mūsų internetinėje svetainėje ir „Facebook“ paskiroje.
Nekantriai visų Jūsų lauksime 2020 m. spalio 22–28 d. !

Su geriausiais linkėjimais,
Konkurso organizatoriai

Vilniaus Tarptautinį jaunimo muzikos konkursą Premio Scarlatti organizuoja, VšĮ Musica Vitale.
Konkurso globėjas - Vilniaus miesto savivaldybė.

Konkurso perklausos vyks 2020 m. spalio 22–28 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje ir Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos koncertų salėje.
Konkurso u
zdarymas, laureatų apdovanojimas ir koncertas, vyks
Valdovų Rūmuose, Did
×iojoje Renesansinėje salėje, 2020 m. spalio  28 d.
Konkurse gali dalyvauti klasikinės muzikos atlikėjai ir ansambliai iki 28 metų,
Fortepijono - Gitaros - Solinio Dainavimo - Fortepijoninių ir Kamerinių Ansamblių kategorijose.

DALYVIO ANKETA / APPLICATION FORM
NUOSTATAI
REGULATIONS

Preliminary Schedule / Preliminarus kalendorius

  • 2020/10/22 at 6.00 pm - Opening Concert                                        IVAN PETRICEVIC, guitar ( Croatia / Germany)                                 at The Museum of Applied Art, Vilnius.
  • 2020/10/23 - Guitar Categories
  • 2020/10/24 - 25 - Piano Categories      
  • 2020/10/26 - 28 - Voice, Piano Duo and Chamber Music Categories
  • 2020/10/28 at 6.00 pm - Awards Ceremony, GALA Concert
N.B.: The Final Official Competition Schedule will be published on this page not later than 1st October 2020
  • 2020/10/22, 18 val. - Konkurso atidarymo koncertas         IVAN PETRICEVIC, gitara (Kroatija, Vokietija)            Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Vilnius.
  • 2020/10/23 - Gitara
  • 2020/10/24 - 25 - Fortepijonas
  • 2020/10/26 - 28 - Solinis dainavimas, Kameriniai ir fortepijoniniai ansambliai
  • 2020/10/28, 18 val. - Laureatų apdovanojimai ir GALA koncertas
P.S. Galutinis konkurso tvarkaraštis bus skelbiamas ne vėliau kaip      2020 m. spalio 1 d.