Vilnius IYMC Premio Scarlatti, Vilniaus Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas Premio Scarlatti, Scarlatti Award- MUSICA VITALE

Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award 2020

 

2020 m. spalio 23 d., penktadienis, Gitaros A, C, D, E kategorijų nuotolinės perklausos iš Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
23-10-2020 Guitar A, C, D, E Categories online auditions from Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatoire


Gitaros A, C, D, E kategorijos / Guitar Categories A, C, D, E

2020 m. spalio 24 d., šeštadienis, Fortepijono A, B, C kategorijų nuotolinės perklausos iš Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
24-10-2020 Piano Soloists A, B, C Categories online auditions from Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatoire


Fortepijonas A Kategorija / Piano Soloists A Category
Fortepijono B kategorija / Piano Soloists Category B
Fortepijono C kategorija / Piano Soloists Category C
Fortepijono D kategorija / Piano Soloists Category D


2020 m. spalio 25 d., sekmadienis, Fortepijono E ir Kamerinių ansamblių kategorijų nuotolinės perklausos iš Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
25-10-2020 Piano Soloists E and Chamber Music Categories online auditions from Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatoire


Fortepijono E kategorija / Piano Soloists Category E
Kamerinių ansamblių A, C, D kategorijos / Chamber Music Categories A, C, D
Kamerinių ansamblių E kategorija / Chamber Music Category E


2020 m. spalio 26 d., pirmadienis, Solinio dainavimo kategorijų nuotolinės perklausos iš Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
26-10-2020 Vocal Soloists Categories online auditions from Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatoire


Solinio dainavimo kategorija E / Vocal Soloists Category E
Solinio dainavimo kategorija B / Vocal Soloists Category B
Solinio dainavimo kategorija C / Vocal Soloists Category C
Solinio dainavimo kategorija D / Vocal Soloists Category D

REZULTATAI / RESULTS


The Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award is organised by the Musica Vitale cultural association.
The Competition will be held from 23 to 26 October 2020, at the Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatoire.
 
The Main Prizewinners’ Concert will be held on 5 August 2021 in the Great Renaissance Hall of the National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania.

The Competition is open to Classical music ensembles and performers up to 28 years old, and it is made up of the following sections:
Piano - Guitar - Voice - Piano and Chamber Music Ensembles.

 

Vilniaus Tarptautinį jaunimo muzikos konkursą Premio Scarlatti organizuoja, VšĮ Musica Vitale.
Konkurso globėjas - Vilniaus miesto savivaldybė.

Nuotolinės konkurso perklausos vyks 2020 m. spalio 23–26 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos koncertų salėje.
Konkurso l
aureatų apdovanojimas ir koncertas, vyks Valdovų Rūmuose, Didžiojoje Renesansinėje salėje, 2021 m. rugpjūčio  5 d.
Konkurse gali dalyvauti klasikinės muzikos atlikėjai ir ansambliai iki 28 metų,
Fortepijono - Gitaros - Solinio Dainavimo - Fortepijoninių ir Kamerinių Ansamblių kategorijose.

KONKURSO DALYVIAI / THE CONTESTANTS
NUOSTATAI
REGULATIONS

Konkurso perklausų tvarkaraštis / The Auditions Schedule

~ 2020/10/23 - 09:00 - 12:00 val. - Gitaros A, C, D, E kategorijos
~ 2020/10/24 - 09:00 - 13:00 val. - Fortepijono A ir B kategorijos
                           
14:30 - 16:00 val. - Fortepijono C kategorija
                           
16:00 - 17:00 val. - Fortepijono D kategorija
~ 2020/10/25 - 10:00 - 13:00 val. - Fortepijono E kategorija
Fortepijono kategorijos rezultatų aptarimas ir skelbimas
~ 2020/10/25 - 14:30 - 17:30 val.- Kamerinių ansamblių A, C, D, E   kategorijos. Rezultatų aptarimas ir skelbimas.
~ 2020/10/26  - 09:30 - 11:30 val. - Solinio dainavimo E kategorija
                        11:45 - 12:45 val.
Solinio dainavimo B ir C kategorijos
                      
14:15 - 15:15 val. - Solinio dainavimo D kategorija
                      
15:15 - 16:30 val. - Rezultatų aptarimas ir skelbimas

~ 2021/08/05 - Grand Prix laureatų apdovanojimų koncertas
~ 2020/10/23 - 09:00 - 12:00 Guitar A, C, D, E Categories
~ 2020/10/24 - 09:00 - 13:00 - Piano A and B Categories
                           
14:30 - 16:00 - Piano C Category
                           
16:00 - 17:00 - Piano D Category

~ 2020/10/25 - 10:00 - 13:00 - Piano E Category
The results of Piano Soloists Categories.
~2020/10/25 - 14:30 - 17:30 - Chamber Music ensembles A, C, D E Categories. The results of the categories.
~ 2020/10/26 - 09:30 - 11:30 - Vocal Soloists E Category
                               11:45 - 12:45 - Vocal Soloists B and C Categories
                             
14:15 - 15:15 - Vocal Soloists D Category
                             15:15 - 16:30 - Vocal Soloists Categories Results
~ 2021/08/05 - The Concert of Grand Prix Awards Ceremony