Fortepijono ir fleitos meistriškumo kursai

 

 
LUIGI TUFANO (fleita, traversas)
 
Gimė Neapolyje, šiuolaikinės fleitos studijas baigė Romos S. Cecilia konservatorijoje, o senųjų fleitų – traverso studijas Veronos F. E. Dell’Abaco konservatorijoje. Šiuolaikinę fleitą studijavo pas profesorius G. Graverini, M. Ancillotti ir K. Klemm, traverso meno žinių sėmėsi iš profesorių Sergio Siminovich, Marcello Gatti, Barthold Kujiken, Kate Clark ir Marcello Castellani (renesansinė traversa, traversas ir klasikinė fleita).  
Nuo ankstyvos vaikystės aktyviai dalyvavo respublikiniuose konkursuose laimėdamas prizines vietas. Tarptautiniame Stresa kamerinių ansamblių konkurse laimėjo trečiąją vietą.

 

Luigi Tufano bendradarbiavo su daugeliu prestižinių orkestrų, tarp kurių Romos RAI Simfoninis orkestras, instrumentinis ansamblis „Musica d’oggi”, Gonfalone orkestras ir kt. Padarė daug įrašų RAI ir Vaticano radijui, kurie yra transliuojami muzikinėse programose, skirtose fleitos ir senovinės kamerinės muzikos repertuarui. Yra įrašęs daug muzikos, kaip solistas, kamerinių ansamblių narys ir su orkestrais.

 

Luigi Tufano naudoja fleitą pagamintą R. Tutz (G. A. Rottenburgh kopija), su kuria įrašė „Paryžiaus kvartetai“ (Domani Musica), vėliau šie kvartetai buvo atlikti festivalyje „Flautissimo 2001“. Jis taip pat įrašė G. P. Telemann kūrinius „Sonatos traversui, Viola da gamba ir Basso Continuo“ (pirmasis pilnas sonatų rinkinys).

 

Kaip komisijos narys buvo pakviestas į svarbiausius fleitos konkursus (Krakamp – Torre del Greco ir Benevento, Syrinx - Roma, Gazzelloni - Florencija, ir kt.); vedė orkestro kursus Spoleto eksperimentiniame lyriniame teatre.

 

Kaip atlikėjas grojo didžiuosiuose Italijos teatruose kartu su pasaulinio garso atlikėjais, kaip L. Buzzanca, A. Foà, E. Nazzari ir kt. Aktyviai pasireiškia mokslinėje veikloje, tyrinėdamas ankstyvosios muzikos istorinius šaltinius ir dažnai yra kviečiamas atlikti platų repertuarą tam pritaikytais instrumentais nuo renesanso, baroko iki šiuolaikinės muzikos.

 

Luigi Tufano dėsto šiuolaikinę fleitą ir traversą Akvilos Alfredo Casella konservatorijoje, kur taip pat yra atsakingas už ryšius su visuomene ir meninę veiklą. Jis taip pat dėsto „Garso komunikaciją ir muzikos didaktiką“ Akvilos valstybiniame universitete, Edukologijos fakultete. 
 

Born in Naples, Luigi Tufano graduated in the modern flute speciality at the Conservatory "Santa Cecilia" in Rome and in the speciality of historical flute at the Conservatory "F. E. Dell'Abaco" in Verona. He studied modern flute led by such professors as G. Graverini, C. Klemm and M. Ancillotti; he then studied historical flute with professors Sergio Siminovich, Marcello Gatti, Barthold Kujiken, Kate Clark and Marcello Castellani (the studies covered Renaissance traverse flute, classical flute and 8 keys flute).

Luigi Tufano has won several national competitions, finishing in the third place at the International Competition of Stresa chamber music.

Luigi Tufano has worked with such prestigious orchestras as the Symphony Orchestra of RAI of Rome, the Instrumental Group "Music of Today", the Orchestra of the Banner, etc. Luigi Tufano has made numerous recordings for the RAI and Vatican Radio, which were then broadcasted in the programs devoted to the flute or early music chamber music repertoire. Luigi has made many recordings both as a soloist and as a musician in orchestras and chamber ensembles.

Luigi Tufano plays with a flute made by R. Tutz (copy of the one made by G. A. Rottenburgh) using which he made further recordings, i.e. "Parisians Quartets" (Domani Musica), that were later performed at the event "Flautissimo 2001" as well as the P. Telemman’s Sonatas for Flute”, “Viola da Gamba” and “Basso Continuo” "(first complete collection of sonatas).

Luigi Tufano took part in the jury of the most important competitions for flute (Krakamp - Tower of the Greek and Benevento, Syrinx - Rome, Gazzelloni - Florence, etc.) and has been teaching orchestral training courses at the Spoleto Experimental Lyric Theatre.

As a flautist he has collaborated with artists such as L. Buzzanca, A. Foa. E. Nazzari, Bruno Re and others, performing in the major Italian theatres.  He is an active scholar who researches early music chamber music and, therefore, is often invited to perform a wide repertoire with the instruments that vary from Renaissance, Baroque to the contemporary music.

Luigi Tufano teaches modern flute and historical flute at the Conservatory "Alfredo Casella" in L'Aquila, and is a coordinator of artistic production and communication activities. He also teaches "Sound Communication and music pedagogy" at the Faculty of Education at the State University of L'Aquila.

 

 

ANDREA COEN (klavesinas, fortepijonas)

Andrea Coen (gimęs 1960 m. Romoje, Italijoje), baigė muzikologijos specialybę La Sapienza Universitete (Roma), apsigynęs disertaciją apie Domeniko Čimerozos (it. Domenico Cimarosa) ilgai apleistus ir nepublikuotus klaviatūros darbus. Jis įgijo klavesininko diplomą Karališkajame Muzikos Koledže Londone, kur  nuo 1987 metų dirbo asocijuotu muzikantu. Po renesanso, baroko ir klasicizmo epochoms būdingų atlikimo metodikų tyrimų ir studijų su tokiais žymiais muzikantais kaip Ton Koopman, Daniel Chorzempa, Alan Curtis, David Collyer, Glenn Wilson ir Emilia Fadini, Andrea Coenas pradėjo intensyvią koncertinę karjerą Italijoje, Europoje ir JAV, koncertuodamas kaip solistas klavesinininkas, vargonininkas ir senoviniu fortepijonu, bei su įvairiais kameriniais ir vokaliniais ansambliais.  Jo dėka buvo išleistas pirmasis užbaigtas Domeniko Čimerozos sonatų klavišiniams ir dviejų sekstetų rinkinys, taip pat Intavolatura di Ancona (1644).

Šiuo metu jis priklauso leidinio ”Muzio Clementi Opera Omnia” moksliniam komitetui, Ad Parnassum (XVIII ir XIX amžiaus instrumentinės muzikos žurnalas) patariamajai tarybai, ir leidžia pirmąjį B. Marcello „Estro peotico-armonico“.

1991-1992 m. koncertų metu prestižiniame Sistina teatre Romoje įvyko Coen’o išleisto G.B. Martinio “Don Chisciotte” šiuolaikinė premjera. A. Coenas reguliariai bendradarbiauja su tokiais atlikėjais kaip Christopher Hogwood, Monica Huggett, Aris Christofellis, Sergio Azzolini, taip pat Ansambliu Seicentonovecento (Roma) ir L'Arte dell'arco (Paduva).

1992 metais festivalio Prima Festival di Musica Antica metu, vykusiame Romos Operos Teatre, jis buvo atsakingas už instrumentinę dalį, grojo klavesinu ir vargonais, ir už savo artistinius nuopelnus pelnė labai svarbų Auksinio Rakto apdovanojimą.

Neseniai jis buvo pakviestas į solo rečitalius šiuose festivaliuose: Šv. Céré festivalis (Prancūzija), Ciudad de Granados miesto festivalis (Ispanija), Hochschule festivalis (Ciurichas), Bratislavos festivalis (Slovakija), Kristoforo akademija Florencijoje (Italija); taip pat Friburgo Universitete (Šveicarija), 12-oje Tarptautinėje XIX amžiaus muzikos konferencijos bienalėje (Lydsas, JK), Kalifornijos Universitete (JAV). Jis taip pat dalyvauja Neapolio fondo „Le Colonne del Decumano“ moksliniame komitete.

Andrea Coen‘as nuo 1986 metų dirbo Italijos transliuotojo (RAI-Radiotelevisione Italiana), Vatikano transliuotojo (Radio Vaticana) ir televizijos Stream TV muzikos konsultantu; jis moko senovinio fortepijono specialybę Šv. Cecilijos Konservatorijoje Romoje ir klavesino specialybę L‘Aquila A. Casella Konservartorijoje, ir yra pirmasis vargonininkas Švento Giacomo Augustoje Basilikoje Romoje.

Jo solinius įrašus galima rasti šiuose įrašų kompanijose Stradivarius, Dynamic, EMI (su Aris Christofellis), Deutsche Harmonia Mundi (kartu su Christopher Hogwood ir L'Arte dell'Arco), Denon (kartu su I Solisti Italiani), Musicaimmagine Records (kartu su Ensemble Seicentonovecento) ir Bongiovanni. 2001 metais jis buvo Premio Bonporti žiuri narys kartu su Bart Kuijken, Chiara Banchini ir Gustav Leonhart.  2007 metų kovą Jeilio Universiteto (JAV) profesorius Plantinga ir Kornelio Universiteto profesorius Bilson pakvietė jį atlikti solo rečitalį „Grand Tour a rebour: from Florence to Shillelah“. 2008 metais jis atliko svarbų ir labai vertinamą rečitalį Fitzviliamo koledže Kembridže.

ANDREA COEN (b. 1960, Rome, Italy), graduated in musicology at the La Sapienza University (Rome) with a dissertation on the long-neglected unpublished keyboard works of Domenico Cimarosa. He received his degree in harpsichord from the Royal College of Music in London, to which he has been an associated musician from 1987. After a period of research and study of Renaissance, Baroque and Classical performance techniques with such acclaimed musicians like Ton Koopman, Daniel Chorzempa, Alan Curtis, David Collyer, Glenn Wilson and Emilia Fadini, Andrea Coen dedicated himself to an intense concert carreer in Italy, Europe and USA performing as soloist of harpsichord, organ and fortepiano and in various chamber and vocal ensembles. He is responsible for the first complete critical edition of the D. Cimarosa's keyboard Sonatas and two Piano Sextets, and of the Intavolatura di Ancona (1644). At present he is in the scientific committee of the Opera Omnia di Muzio Clementi (60 vols), in the advisory board of Ad Parnassum (Journal if Eighteenth- and Nineteenth-Century Instrumental Music), and he will realize the first critical edition of B. Marcello’s L’estro poetico-armonico (Brepols, Belgium). In 1991-1992 concert season, sponsored from Italcable in the prestigious Teatro Sistina in Rome, Coen's critical edition of G. B. Martini's Don Chisciotte celebrated its modern première representation. A. Coen regulary collaborates with artists like Christopher Hogwood, Monica Huggett, Aris Christofellis, Sergio Azzolini as well as the Ensemble Seicentonovecento (Rome) and L'Arte dell'arco (Padua). In 1992 he was responsible for the instrumental section, harpsichordist and organist for the Primo Festival di Musica Antica at the Teatro dell'Opera of Rome, a role that earned him the very important Golden Key for artistic merits. His most recent invitations for solo recitals include the Festival de St.Cerè (France), Festival Ciudad de Granada, Hochschule (Zürich), I Pomeriggi musicali di Milano, Bratislava Festival, Accademia B.Cristofori in Firenze for the inaugural concert for the recently restored Rosenberge fortepiano of 1790, Université de Fribourg (CH), 12th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music (Leeds, UK), UCLA - University of California (Los Angeles). He is in the scientific committée of the Foundation Le Colonne del Decumano” of Naples (early music research).

Andrea Coen worked as a musical consultant for the Italian Broadcasting (RAIRadiotelevisione Italiana) since 1986 and for the Vatican Broadcasting (Radio Vaticana) and Stream TV; he teaches fortepiano at the “Conservatorio di Santa Cecilia” in Rome and harpsichord in L’Aquila's State Conservatory, and is the First Organist in the Basilica di San Giacomo in Augusta (Rome). His solistic recordings can be found on the Stradivarius, Dynamic, EMI (with Aris Christofellis), Deutsche Harmonia Mundi (with Christopher Hogwood and L'Arte dell'Arco), Denon (with I Solisti Italiani), Musicaimmagine Records (with Ensemble Seicentonovecento) and Bongiovanni labels. In 2001 he was invited in the jury of Premio Bonporti (Rovereto) with Bart Kuijken, Chiara Banchini and Gustav Leonhart. In march 2007 he was invited by Prof. Plantinga at Yale Univ. and by Prof. Bilson at Cornell Univ. for his solo recital “Grand Tour a rébour: from Florence to Shillelah”. In 2008 he done an important and very appreciated recital at Fitzwilliam College, Cambridge. After his acclaimed recording (3 CDs) of L. Giustini’s 12 Sonatas, is coming soon for Brilliant Classics some CDs with music of D. Scarlatti and Telemann.

 

 

Comments