Muzikos terapijos paskaita-seminaras

Bianca Lucia Iorio
 
Gimė 1959 m. L‘Aquila mieste (Italija), baigė L‘Aquil‘os Alfredo Casella muzikos konservatoriją įgydama fortepijono specialybę. Pasireiškė aktyvia koncertine veikla įvairiose koncertų salėse ir paskaitų-koncertų ciklais visų lygių mokyklose. Aktyviai organizuoja ir lanko didaktikos ir muzikos pedagogikos kursus Italijoje ir užsienyje; baigė 4 metų muzikos terapijos kursą Asyžiaus – Cittadelle universitete Pro Civitate Christiana. Vengrijos Esztergom universiteto vasaros kursų stipendininkė.

 

Organizavo ir kuravo kursus su baigiamaisiais koncertais: Įžanginė muzika ankstyvoje vaikystėje; Muzikos terapija; Muzikos didaktika ir kt. Profesorės didaktinė veikla yra teigiamai vertinama ir sekama spaudoje ir televizijoje.

 

Šalia muzikinio ugdymo derina psichosocialinį ugdymą lankydama tobulinimosi ir kvalifikacijos kėlimo kursus temomis: Komunikacija; Grupės dinamika; Auditorijos valdymas; Naujosios technologijos; Diskomfortas paauglystės metu; Mokymosi organizavimas. Kursai organizuoti Abruco regiono nazionalinių tobulinimosi centrų IRRSAE, CISDIG (Centro Italiano Studi Dinamiche Interpersonali e di Gruppo), CePASA (Centro di Psicologia Applicata e Studi sull’Apprendimento) ir kt. Profesorė organizavo ir vedė eilę švietimo kursų išvardintiems tobulinimosi centrams.

 

Dalyvavo prie ministerijos - darbo stalo, rengiant muzikinio ugdymo reformos programas. Kartu su Italijos asociacija “Žmogus su Dauno sindromu” koordinavo tarptautinį projektą, bendradarbiaujant su Abruco regionu ir Europos sąjunga. Tarptautinio europinio projekto “Simulimpresa” koordinatorė. Publikavo straipsnį “Muzikos terapijos sienos” knygoje “Muzika prieš diskomfortą” (leidinys parengtas Stefano Giacomelli, 2000 Turinas). Paskutinis straipsnis publikuotas moksliniame žurnale “Delfino” Romos Fondazione Centro Italiano di Solidarietà.

L‘Aquil‘os “Cotugno” aukštesniąjame institute užėmė didaktinės veiklos organizatorės pareigas. Nuo 2002 m. rugsėjo iki 2008 m. rugsėjo mėn. laimėjusi viešajį konkursą dirbo kokybės vertinimo komisijoje Abruco regiono švietimo skyriuje – Generalinės direkcijos – Studijų ir programų skyrius. Dirbo Peskaros miesto CIS, Teramo miesto CSA ir U.S.P. L‘Aquil‘oje buvo atsakinga už organizacinę veiklą ir mokyklos autonominę organizaciją, bei daugelio Europinių, respublikinių, regioninių projektų kuratorė. Taip pat aktyviai pasireiškė Italijos Švietimo ministerijos (MIUR) Nazionalinio komiteto veikloje.

 

Bianca Lucia Iorio laimėjo Peskaros “D’Annunzio” muzikos konservatorijos konkursą užimti vertinimo komisijos narės pareigas, vertinant magistro studijų programos pedagoginės praktikos kursus, suteikiant muzikinio instrumento mokytojo laipsnį. Šiuo metu Profesorė dėsto fortepijoną, L‘Aquil‘os “Cotugno” muzikiniame licėjuje ir rūpinasi muzikos terapijos kursu vaikams su negalia.  

 

Bianca Lucia Iorio, born in L'Aquila on 1959, received diploma in piano at the Conservatory of Music "A. Casella" in L'Aquila. She gave numerous concerts and lecture-concerts at concert halls and schools of all levels. She organized introductory music courses, music therapy, music education courses with final essays and public concerts. Newspapers and television made reports about her teaching activities.

She has attended numerous training courses in Italy and abroad on teaching and pedagogy of music. She has followed, in addition, the four-year music therapy courses at the Pro Civitate Christiana of Assisi - Citadel; she was also a winner of scholarship for summer courses at the University of Esztergom (Hungary). She joined the music education by attending a psychosocial training and refresher training courses on Communication; Group dynamics; Classroom management; New technologies; Youth problems; School organization ecc. organized by IRRSAE Abruzzi, CISDIG (Italian Centre for Studies Interpersonal Dynamics and Group), the CePASA (Center for Applied Psychology and Learning Studies) and other training national agencies. Bianca Lucia Iorio has organized training courses on behalf of the agencies mentioned above. She has held several courses as Lecturer - Trainer for Abruzzi Region and as a speaker in schools focusing on such issues asEducation; Communication; Scheduling; Parents participating and school ... (articles in the press).

Bianca Lucia Iorio has participated in the ministerial work table aimed to reform the music education programs. She has edited a project of the Italian Association for Music Therapy for People with Down syndrome in collaboration with the Abruzzi Region and the European Community. She has published "The frontiers of music therapy" on the book "Music from discomfort" of Stefano Giacomelli Publisher Turin 2000. In school she has treated as an objective figure of teaching management at the Institute of Higher Education "Cotugno" Aquila, and has followed the European project “Simulimpresa” and edited it. Several articles and contributions have been published in several magazines and newspapers on the themes of Education on the road, The youth problems of good practices; her last work was published in the bimonthly journal "The Dolphin" by Italian Centre of Solidarity Foundation of Rome.

From September 2002 to September 2008 after a competitive examination at the Abruzzi Regional Education General Directorate - Studies and Planning - first in CIS in Pescara, afterwards Teramo CSA and then at the U.S.P. in Aquila - she became reponsible forthe managerial aspects and school autonomy organization and several European projects, national, regional and provincial as well as planning and organizing conferences and seminars as a lecturer and Course Director. She has participated in meetings, seminars and conferences organized by MIUR, USR Abruzzi on issues related to their institutional roles. She was also involved in the National Committee for Practical Training in Music (MIUR) by participating in all training initiatives.

Bianca Lucia Iorio has also participated at processing of documents relevant to the national recommendations on new programs of music in the basic school. She passed the competition at the Music Conservatory "D'Annunzio" of Pescara for training supervisors in the Master courses for certification of teachers of musical instrument. Currently she is a professor of Piano at the “Cotugno” Music High School of L ' Aquila and also practices music therapy for children with disabilities.

    
Comments