IV Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas "Su muzika per Europą" Lietuva-Italija 2018


IV Tarptautinis jaunimo muzikos konkursas "Su muzika per Europą" Lietuva - Italija '18 

Preliminarus konkurso perklausų kalendorius:
2018 m. gegužės 30 d. (trečiadienis) – Kameriniai ansambliai (Lietuvos Edukologijos Universitete, Studentų g. 39, Vilnius)
2018 m. gegužės 31 d. (ketvirtadienis)  Dainininkai solistai (Lietuvos Edukologijos Universitete, Studentų g. 39, Vilnius)
2018 m. birželio 1 d. (penktadienis)  Pianistai A, B Kategorijos ir Fortepijoniai ansambliai (Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje, Didžioji g. 36, Vilnius)
2018 m. birželio 2 d. (šeštadienis) – Pianistai C, D, E Kategorijos (Lietuvos Edukologijos Universitete, Studentų g. 39, Vilnius)
2018 m. birželio 03 d. konkurso uždarymas, laureatų apdovanojimas ir koncertas (Lietuvos Edukologijos Universitete, Studentų g. 39, Vilnius)
Dalyvių registracija iki 2018 m. gegužės 5 d.

4th International Music Competition “With Music through Europe” Lithuania – Italy '18 

Preliminary Schedule of the Auditions:
30th May 2018 - Chamber Music (Lithuanian University of Educational Sciences, Studentų str. 39, Vilnius)
31th of May 2018 - Singers Solo (Lithuanian University of Educational Sciences, Studentų str. 39, Vilnius)
1st of June 2018 - Piano Solo Categories A and B, Piano Duo (Vilnius Juozo Tallat-Kelpša Conservatoire, Didžioji str. 36, Vilnius)
2nd of June 2018 - Piano Solo Categories C, D, E (Lithuanian University of Educational Sciences, Studentų str. 39, Vilnius) 
3rd of June, 2018 will be held the Prize Giving, Grand Prix and 1st Prize winners Final concert (Lithuanian University of Educational Sciences, Studentų str. 39, Vilnius)
The deadline of application - 5th of May, 2018

IV Concorso Internazionale “Le strade d’Europa” Lituania - Italia '18

30 Maggio - 02 Giugno 2018, presso l’Università Lituana di Scienze dell’Educazione (Via Studentų 39, Vilnius) e 
Conservatorio di J.Tallat-Kelpša di Vilnius (Via Didžioji 36, Vilnius).
Il 3 Giugno 2018 si terrà la premiazione ed il concerto dei vincitori.
Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti mūsų FaceBook paskyroje fb.me/LestradedEuropa

Papildomi puslapiai (1): Vertinimo komisija
Ċ
Nijolė Dorotėja Beniušytė,
2018-02-04 04:32
Ċ
Nijolė Dorotėja Beniušytė,
2018-02-04 04:32
Ċ
Nijolė Dorotėja Beniušytė,
2018-04-15 06:48
Ċ
Nijolė Dorotėja Beniušytė,
2018-04-15 06:49
Ċ
Nijolė Dorotėja Beniušytė,
2018-04-15 06:49
Ċ
Nijolė Dorotėja Beniušytė,
2018-02-04 03:37
Ċ
Nijolė Dorotėja Beniušytė,
2018-02-04 03:37
Comments