Vilnius IYMC Premio Scarlatti 2022- MUSICA VITALE

Vilnius IYMC Premio Scarlatti 2022

The Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award
is organised by the Musica Vitale cultural association. The Competition will be held
from 29 September to 3 October 2022, at the Vilnius Juozas Tallat-Kelpša Conservatoire and Adomas Mickevičius Public Library. The Main Prizewinners’ Concert will be held on 4 October 2022 in the Great Renaissance Hall of the National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania.
The Competition is open to Classical music ensembles and performers up to 35 years old, and it is made up of the following sections:

Piano - Guitar - Voice - Piano and Chamber Music Ensembles.
 
REGULATIONS
PARTICIPANT‘S
QUESTIONNAIRE

Vilniaus Tarptautinį jaunimo muzikos konkursą Premio Scarlatti
organizuoja, VšĮ Musica Vitale. Konkurso globėjas - Vilniaus miesto savivaldybė. Konkurso perklausos vyks 2022 m. rugsėjo 29 – spalio 3 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos koncertų salėje ir Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos koncertų salėje. Konkurso laureatų apdovanojimas ir Grand Prix laureatų koncertas vyks 2022 m. spalio 4 d. Valdovų Rūmuose, Didžiojoje Renesansinėje salėje.
Konkurse gali dalyvauti klasikinės muzikos atlikėjai ir ansambliai iki 35 metų,

Fortepijono - Gitaros - Solinio Dainavimo -
Fortepijoninių ir Kamerinių Ansamblių
kategorijose.

 
NUOSTATAI
DALYVIO ANKETA